Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Aanpak nachtelijke overlast

Vanaf deze maand is het parkeerterrein direct achter het Huis van Puck (te Arnhem, Kazerneplein 6-2) tussen 18.00 uur en 08.00 uur voor auto’s niet meer vrij toegankelijk. Omwonenden van het theater hebben al langer last van nachtelijke overlast, die wordt veroorzaakt door jongeren met auto’s. Door het terrein ’s nachts af te sluiten wordt deze overlast aangepakt.

Over welk parkeerterrein gaat het?

Het betreft het parkeerterrein van het Huis van Puck, aan de achterkant van het gebouw. Deze parkeerplaats is te bereiken vanaf de Verlengde Hoflaan, via het parkeerterrein naast het Huis van Puck en MFC Klarendal. Deze parkeerplekken zijn eigendom van Huis van Puck/ Rijn IJssel. Voor de overlast gevende jongeren is deze plek aantrekkelijk omdat de plek vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar is.

Wat is daar aan de hand?

Al langere tijd is er sprake geluidsoverlast, drugs- en drankgebruik, vervuiling en vernielingen. Mede hierdoor ontstaan gevoelens van onveiligheid bij omwonenden maar ook bij personeel en bezoekers van het Huis van Puck, Rijn IJssel, Yasalsa en jongerencentrum De Mix. Ondanks eerdere maatregelen bleef de overlast doorgaan. Door de ernst en de duur van de overlast is nu besloten door de gemeente Arnhem samen met Huis van Puck, Rijn IJssel en politie, om het terrein af te sluiten.

Hoe wordt de parkeerplaats afgesloten?

Het parkeerterrein achter het gebouw is voortaan in de avond en nacht voor auto’s afgesloten door middel van een hekwerk en slagboom. Het terrein is tijdens die uren per auto alleen bereikbaar voor een beperkte groep personen (bezoekers en personeel Huis van Puck/Yasalsa/De Mix). Via een speciale app – toepassing kunnen zij de slagboom openen.

Bij het verlaten van het terrein zal de slagboom voor elke vertrekkende auto automatisch open gaan. Voor voetgangers, (brom-)fietsers en rolstoel gebruikers blijft het terrein achter het Huis van Puck nog wèl zonder beperkingen vrij toegankelijk.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met Team Leefomgeving noord west via 026-3774841 of noord-west@leefomgevingarnhem.nl.

Foto: de slagboom bevindt zich precies aan de andere kant van het parkeerterrein

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!