Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Wijkagenten: Komen en gaan

Nationale Politie

In augustus 2015 begonnen Eric Hortensius en Joke Bartelink als wijkagent in de wijken Klarendal, Sint Marten en het Sonsbeekkwartier. Daarvoor werkte Eric zes jaar als wijkagent in de Geitenkamp en Joke negen jaar in het Spijkerkwartier. Dit zijn compleet andere wijken, waar zij beiden door vallen en opstaan het vak wijkagent hebben geleerd. Door het wegvallen van de zittende wijkagenten, die ofwel een andere functie of naar een andere wijk gingen, kregen zij de kans om hier te laten zien wat ze kunnen en wat ze nog moesten leren.

Als regel wordt altijd gezegd dat het een jaar of twee duurt voor een wijkagent zich een beetje in de wijk heeft ingegraven. Eric en Joke geven aan dat het in deze wijk mogelijk nog wel iets langer duurde. Dit komt mogelijk doordat de functie van wijkagent door de komst van de Nationale Politie anders is ingericht: voorheen ging de wijkagent naar de mensen toe, om al dan niet onder het genot van een kopje koffie een praatje te maken. Dat kon bij zomaar bij iedereen zijn. De politie van nu is informatie gestuurd en de wijkagent gaat daardoor veel gerichter te werk. Het zomaar ergens een kopje koffie drinken gebeurt nog wel, maar heel sporadisch. Ook worden zij als wijkagent bedolven onder e-mails, terugbelverzoeken en andere schriftelijke rompslomp. Hierdoor zijn zij zeker minder op straat dan ze zouden willen.

Verbeteringen

Toch voelen ze dat ze wijk goed hebben leren kennen en zagen ze toch wel een aantal dingen langzaam veranderen en gelukkig ook verbeteren. Een voorbeeld van verbeteren is de achterzijde van het station Velperpoort. Dat was een broeinest van criminaliteit, waar menig aan harddrugs verslaafde persoon zijn verdovende middelen kon kopen. Cafetaria Twinstar was hiervan onvrijwillig een middelpunt. Door de samenwerking op te zoeken met onder andere de gemeente en de woningbouwvereniging Volkshuisvesting is dat broeinest opgeruimd en kan iedereen zich daar weer veilig bewegen.

Ook de verhouding tussen “autochtone Klarendallers” en de nieuwkomers in het Modekwartier, is na opstartproblemen erg verbeterd. Een mooi resultaat hiervan is het evenement “Nacht van de Mode”. Het jaarlijks terugkerende evenement is een hoogtepunt van het jaar en wordt door iedereen zo ervaren. Net als overigens de “Hommelsemarkt” op Hemelvaartsdag, die jammer genoeg dit jaar door de Corona pandemie niet door kon gaan. Een vaak gehoorde uitspraak is: “Je bent geen Arnhemmer als je niet naar de Hommelsemarkt bent geweest.”

Verwarde bewoners

Eric en Joke zien dat het aantal bewoners in de wijk met problemen erg is toegenomen. Er wonen mensen met allerlei “rugzakjes” in de wijk. Deze wonen of zelfstandig, of met begeleiding, of beschermd tussen alle andere bewoners. In de jaren dat Eric en Joke hier werkten zagen zij dat deze groep mensen in eerste aanleg hulp kreeg van hun buren. Naar mate echter deze groep steeds groter werd, groeide het begrip voor hen niet altijd mee.

De zorgmijders, veelplegers, verslaafden en mensen met psychische problematiek, slokken veel tijd van Eric en Joke op. De samenwerking met de gemeente, hulpverlenende instanties, woningbouwvereniging en zeker met de Zorg Coördinatrice van Rijnstad werd door Eric en Joke als zeer waardevol ervaren. Zij konden altijd bewoners die of voor overlast zorgden, of waar ze zorgen over hadden bij haar kwijt.

Corona

Wat Eric en Joke ook nog benoemen is de Corona pandemie. De Klarendallers slaan zich hier samen uitstekend doorheen. Er zijn allerlei initiatieven van de grond gekomen. Door Klarendallers, voor Klarendallers. De toename van huislijk geweld door Corona, genoemd in de media, is door hen in deze wijk niet gezien.

De mensen uit Klarendal willen zelf graag de regie hebben en daar waar mogelijk maken ze het liefst deel uit van zaken die in hun wijk spelen. Toen twee jaar geleden door de bewoners een toename van een onveilig gevoel werd ervaren, werd er direct vanuit het bewonersoverleg een werkgroep opgericht, met daarin bewoners en professionals, om samen deze problemen het hoofd te bieden. Samen werden de verschillende locaties benoemd en bezocht. Daar waar kleine oplossingen het verschil konden maken, werden deze zo snel mogelijk uitgevoerd. De andere zaken werden besproken hoe deze aan te pakken.

Als duo naar de Geitenkamp

Na vijf jaar met veel plezier in onder andere Klarendal te hebben gewerkt, gaan Eric en Joke per 3 oktober over naar de wijk de Geitenkamp. De reden hiervoor is dat er aan andere collega’s, die al lang op dezelfde plek zitten, zo ook de kans wordt gegeven in een andere wijk te werken en ervaring op te doen.

Al met al hebben Eric en Joke hier met heel veel plezier gewerkt en kijken zij terug op een leerzame periode.

We wensen onze opvolgers veel succes en wijsheid.

Eric Hortensius en Joke Bartelink

——-

foto © Zefanja Hoogers

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!