Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Schoon Klarendal

Sinds enkele maanden hebben een aantal bewoners en ondernemers hun krachten gebundeld om weer eens de aandacht te vestigen op een schone wijk. De werkgroep Schoon Klarendal heeft als doel om inzichtelijk maken wat er allemaal al is en kán, om de wijk netjes te houden. Zij verstrekken daar informatie over en enthousiasmeren bewoners om creatief en zorgvuldig met afval om te gaan.

Nederland Schoon

In de week van 19 tot en met 24 maart haakt Schoon Klarendal aan bij de supporters van schoon: ‘Samen een bijdrage leveren aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving, daar werken wij aan’,  aldus de website van Nederland Schoon. Op woensdag 21 maart zal Schoon Klarendal zich met een klein marktje bij het winkelcentrum voor het eerst laten zien aan de buurt. Zij zullen dan bijvoorbeeld informeren over wat je kunt doen om afval te recyclen en te hergebruiken, hoe je een afvalbak kunt adopteren, hoe kinderen zich kunnen aanmelden bij het Kinderwijkteam en volwassenen bij de WoonOmgevingsPloeg (WOP). Maar ook: hoe maak je weer iets lekkers van groenteresten en oud brood!

Initiatieven welkom

Schoon Klarendal zal zich in de nabije toekomst steeds meer laten zien. Zij zullen telkens proberen om alle initiatieven voor een schone en duurzame wijk te kanaliseren en te verbinden.  Voor informatie kun je contact opnemen via schoonklarendal@outlook.com.

 

Hou het deze website en haar Facebook pagina in de gaten – en anders tot woensdag 21 maart!

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!