Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Dreigt politiepost te verdwijnen?

Daags voor de Politieke Maandag liet de VVD het volgende weten:

Politiepost Klarendal.

Er gaan geruchten dat de politiepost in Klarendal dreigt te verdwijnen.

De wijkagenten en de gemeente (handhaving) maken samen gebruik van een pand in de wijk Klarendal voor de wijken Klarendal/St.Marten, het zogenaamde wijksteunpunt (Hommelseweg 56).

Dit pand is gevestigd in het hart van Klarendal. Rondom het wijksteunpunt zijn verschillende horecagelegenheden gevestigd en ook een aantal coffeeshops.

Door de zichtbare ligging van het wijksteunpunt en de inzet van politie en gemeente blijft de overlast voor de wijken beheersbaar. Ook de aanloop van geüniformeerde medewerkers van zowel politie als gemeente draagt hier toe bij. Daarnaast zijn de wijkagenten een toegankelijk aanspreekpunt in de wijk.

Het wijksteunpunt is open op maandag t/m vrijdag van 9.30-16.30 uur. Op dinsdag hebben de wijkagenten spreekuur van 18.00-20.00 uur.

Naast de genoemde locatie is ook de samenwerking tussen de wijkagenten en gemeente succesvol. Dit komt mede doordat er vanaf de opening een medewerkster van de gemeente -samen met de wijkagenten- het vaste gezicht is. Zij is voor veel Klarendallers en Sint Martenaren het aanspreekpunt voor veel problemen en/of meldingen. Bij acute meldingen in de wijken Sint Marten en Klarendal kan er snel gereageerd worden; door de politie, gemeente of woningcorporaties. Gemiddeld komen er (naast telefonische contacten) dagelijks 10 à 12 mensen op het wijksteunpunt met verschillende vragen.

Kortom: het wijksteunpunt draagt nadrukkelijk bij aan de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de wijken.

Wij hebben de volgende vragen aan het College:

1 Is het College het met de VVD-fractie eens dat de politiepost/wijksteunpunt een belangrijke functie vervult in Klarendal en St. Marten?

2 wat is de stand van zaken tav het al dan niet verdwijnen?

3 wat doet het college er aan om de politiepost/wijksteunpunt Klarendal/St. Marten te behouden ?

Direct na de raad volgende Tweets:

Nav vragen @VVDArnhem over politiepost Klarendal licht burgemeester @HermanKaiser toe dat de post gelukkig blijft.Goed nieuws @Klarendal2022

en de volgende dag op de mail: Goed nieuws. Nav mijn vragen (zie bijlage) over de politiepost/wijksteunpunt heeft de burgemeester aangegeven dat hij net als de VVD groot belang hecht aan het behouden van de post. Hij gaf klip en klaar aan dat de post blijft. Heel misschien op een iets andere plaats. Als de post al wordt verplaatst, nadrukkelijk niet ver van de huidige plek. Ook gezien de strategische ligging tov oa de 5 coffeeshops.

WORDT DUS VERVOLGD!

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!