Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Opsporing verzocht

Dit tot groot ongenoegen van de heren Vissers en De Kluijver.
Naast de verzekerde waarde had deze kandelaar voor de kerk ook een belangrijke historische waarde.

"Het is onbegrijpelijk" aldus de heer Vissers "dat zo iemand een dergelijk historisch waardevol kerkelijk stuk wenst te stelen. Op de eerste plaats omdat de waarde van het koper slechts beperkt is en anderzijds omdat dit product op een landelijke opsporingslijst komt te staan waardoor deze kandelaar onverkoopbaar wordt, waarbij gemeld dat een koper zelf ook het risico loopt te worden aangesproken op heling."

Het is te hopen dat de kandelaar alsnog wordt teruggebracht, of indien gewenst kan de dief of een ieder die verdere inlichtingen kan geven omtrent de vindplaats van de kandelaar zich anoniem melden bij de wijkkrant Klarendal wijkkrant@klarendal.nl of op het nummer 026-3617700. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!