Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Mist Klarendal een buurthuis?

Door Hilde Wijnen

“Nou, de reden voor die enquête is van tweeërlei aard,” antwoordt Mirjam Dulk desgevraagd. “Ten eerste krijgen wij van Team Leefomgeving vaak te horen dat er een ontmoetingsplek in de wijk mist. Er is een groepje mensen dat blijft verlangen naar het huiskamergevoel van het buurthuis, waar activiteiten worden georganiseerd en een vaste beheerder op zit. Daar waren er vroeger meerdere van in Klarendal. De komst van het MFC heeft dat veranderd. Ik verklap geen groot geheim als ik zeg dat dat niet heel gelukkig heeft uitgepakt. De juiste uitstraling, aankleding en sfeer, het MFC heeft het gewoon niet. Mensen gaan er bij wijze van spreken geen kaartje leggen. Dat komt natuurlijk ook omdat het gebouw wordt gebruikt voor allerlei andere zaken. Er zit een school in, een BSO en een consultatiebureau: dat geeft een ander gevoel.

Er zijn natuurlijk wel andere plekken in de wijk. De Wasplaats, Jeugdcentrum Vogelwijk en, niet te vergeten, de Leuke Linde. Wat verder weg heb je ook nog De Nieuwe Hommel en Het Inloophuis. Met de enquête willen we erachter komen of mensen echt een fysieke plek missen of dat het alleen gaat om de activiteiten.”

Duidelijk. En de tweede reden?

“Dat heeft te maken met de Ibn-I Sina, de islamitische school. Die gaat namelijk verhuizen naar Presikhaaf. Het kan zijn dat het gebouw nog gebruikt wordt als school, tijdelijk, maar uiteindelijk komt het vrij. De vraag is wat ermee gaat gebeuren. Het is een prachtig pand en de gemeente is de eigenaar. Misschien komen er seniorenwoningen in – dat is een idee – zodat ouderen in de wijk kunnen blijven wonen. Zou het dan niet mooi zijn als op de benedenverdieping een ontmoetingsplek wordt gerealiseerd?”

Het klinkt alsof de Gemeente Arnhem zelf ook graag wil dat er een nieuwe ontmoetingsplek komt.

“De enquête was bedoeld als open vraag aan de bewoners. Daar laten we ons ook door leiden. Een buurthuis is leuk, maar het vergt wel wat van de buurt. En zo’n gebouw als dat van het Ibn-I Sina is groot, dus daar moet nog van alles mee gebeuren. Dat kost geld. Daar moet subsidie bij. Niet dat dat erg is natuurlijk. Als er écht animo voor is, dan willen we ons daar met alle liefde voor inzetten! Het andere spoor is dat we inventariseren wat er allemaal al is, dat bij elkaar brengen en dan kijken of dat voldoende is.”

De sluitingsdatum van de enquête was 20 juni. De uitslag is nog niet bekend. “Zodra die binnen is, gaan Team Leefomgeving en Bewonersoverleg Klarendal om de tafel zitten om te kijken wat de enquête heeft opgeleverd qua respons en inhoud,” aldus Mirjam.

De enquête kan niet meer ingevuld worden. Voor vragen, ideeën of opmerkingen: noord-west@leefomgeving.nl

—–

Noot van de redactie: een geluid uit de wijk naar aanleiding van de enquête, is dat het voor velen met een specifieke QR code om hem in te vullen, niet laagdrempelig genoeg was om er mee aan de slag te gaan. Op de (ontmoetings) plekken waar je de geprinte versie kon inleveren, bleef het dan ook rustig.

—–

Foto: De Ibn-I Sina school aan de Agnietenstraat, ooit de Kambergschool uit 1902 waar vele Klarendalse kindjes basisonderwijs genoten, groeit qua leerlingen uit zijn voegen en verhuist schooljaar 2023/2024 naar nieuwbouw in Presikhaaf; er wordt al langer naar herbestemming van het schoolgebouw gekeken.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!