Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Hommelseweg start vergroeningplan: van Stenen naar Stokroos

WAT

Tijdens de Burendag op 25 september zal een symbolische eerste stap gezet worden als onderdeel van het totale vergroeningsplan dat de titel ‘Van Stenen naar Stokroos’ draagt. 

Een aantal buurtbewoners zal op die dag de eerste paar voorbeeld geveltuinen beplanten voor de huizenrij met de kenmerkende rode daken. Dat doen zij om 12u met elkaar en met een aantal genodigden. Om 14.30u kunnen alle andere nieuwsgierigen naar dit prachtige burgerinitiatief komen kijken!

In het najaar 2021 en voorjaar 2022 wordt het plan “Van Stenen naar Stokroos” verder ontwikkeld en gerealiseerd. 

DOEL

Doel van het plan is om met vergroening de versteende Hommelseweg niet alleen te verfraaien maar ook hittestress te verminderen, wateroverlast te reguleren en biodiversiteit te stimuleren. 

ADVIES, FINANCIERING EN UITVOERING

Naast de inzet van de bewoners zelf, is het plan ook opgepakt door Volkshuisvesting Arnhem (Sociale Ontwikkeling), Aanjaagteam van Arnhem AAN -Gemeente Arnhem en Team Klimaatadaptief van Gemeente Arnhem.

Op dit moment sluiten zich steeds meer bewoners en partners aan bij dit vergroeninginitiatief zoals: Oranjefonds, Wijkplatform Klarendal, de WOP, BTV Elderveld, Arnhem Zoemt, De Groene Vos, Natuurcentrum Arnhem, Het Tuinkantoor en NK tegelwippen en Oostpool.

Kartrekkers Mieke Lamar en Cato Donker zijn hen allen erkentelijk!!

Voorbereidingen zijn in volle gang!

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!