Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Herinneringsmaaltijden in Villa Klarendal

Vrede en vrijheid zijn anno 2019 niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het delen van verhalen van toen met jongere generaties staat centraal tijdens herinneringsmaaltijden in september in Arnhemse wijken. Samen eten in een bekende omgeving kan leiden tot bijzondere ontmoetingen en tot gesprekken over toen, nu en onze toekomst.

De gemeente Arnhem heeft daar het initiatief in genomen en ook in Klarendal worden maaltijden georganiseerd. Zo zijn gedurende drie weken in de maand september de zondagse brunch en viering van Villa Klarendal hiervoor gereserveerd. Tijdens de brunch is er ruimte om met elkaar te praten en tijdens de viering gaan we steeds luisteren naar een Klarendaller die zijn of haar verhaal deelt en gaan we daarover met elkaar in gesprek. De vieringen hebben een christelijke karakter, waarin naast het verhaal en onderling gesprek ook ruimte is voor zang en gebed.

Deze verhalen blijven niet beperkt tot buurtgenoten die de Slag om Arnhem en de daaropvolgende evacuatie hebben meegemaakt. We gaan ook luisteren naar de wat wijkbewoners hebben meegemaakt tijdens en na de vrijheidsstrijd in Nederlands-Indië (nu Indonesië) en de burgeroorlog in Syrië.

De indeling van de zondagen is als volgt:

8 septemberDe slag om Arnhem: Een Klarendaller vertelt als ooggetuige over de Slag om Arnhem en hoe hij of zij de daaropvolgende evacuatie heeft ervaren.

15 septemberDe slag om Syrië: Klarendaller Mouhamad Ghazal vertelt over zijn ervaringen met de Syrische burgeroorlog, hoe hij  uit zijn eigen land moest vluchten naar ons land, terecht kwam in Arnhem en hoe hij in Nederland/Klarendal is ontvangen.

22 september De slag om Nederlands-Indië/Indonesië: Klarendalse Antoinette Scheepers vertelt over haar ervaringen met de Indonesische vrijheidsstrijd (Bersiap), haar vertrek (evacuatie) naar Nederland en hoe zij in Nederland/Klarendal werden ontvangen.

WELKOM

Iedere belangstellende is welkom om aan deze reeks brunches en vieringen deel te nemen. De maaltijden beginnen om 11 uur. De vieringen beginnen rond 12 uur en zullen maximaal anderhalf uur duren.

Elke brunch en viering vindt plaats in het MFC Klarendal, Kazerneplein 2.

OPGAVE

Kom je voor het eerst, geef je dan snel op bij Rick Jansen, jansen.rick@gmail.com

SAMEN

Naast deze drie brunches en vieringen, wordt ook een grote wijkmaaltijd in De Leuke Linde georganiseerd. Deze maaltijd is een gezamenlijke activiteit van opbouwwerk en participatiewerk van Stichting Rijnstad, De Leuke Linde, Villa Klarendal en Landenkookgroep Klarendal. De datum en tijd van deze maaltijd wordt later bekend gemaakt.

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!