Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Gouden Piramide geld

Dat jaar won Volkshuisvesting de Gouden Piramide, een rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap – met dat jaar als thema ‘gebiedsontwikkeling’. Van de vijftig aanmeldingen bleven er destijds vier over. De jury was erg gecharmeerd van de organische totstandkoming van een fijne stadswijk die tot een decennium daarvoor met een minder goed imago kampte. Volkshuisvesting kreeg de prijs als kroon op het werk wat zij als organisatie voor de wijkontwikkeling hadden betekend, door veel vastgoed te bestemmen voor ondernemerschap in de wijk en – toen het nog kon – horeca, culturele bestemming van de kazerne en het gezondheidscentrum mogelijk te maken. Als corporatie konden zij toen het verschil maken.

Prijs terug naar de wijk

Naast de trofee ging de prijs gepaard met een bedrag van €50.000,00. Deze prijs werd in vijven gedeeld omdat Volkshuisvesting vond dat de prijs samen was verdiend: eén deel ging naar de bewoners, ofwel het Bewonersoverleg van Klarendal, een deel ging naar Bouwspeelplaats de Leuke Linde, een deel naar de ondernemers van het Modekwartier, een deel naar de Gemeente Arnhem en het laatste deel hield Volkshuisvesting zelf. De ondernemersvereniging heeft er het Wijksieraad mee gerealiseerd, de alternatieve (kerst) verlichting boven het winkelgebied. De Leuke Linde heeft geïnvesteerd in bijvoorbeeld springkussens en opslag daarvoor. De gemeente en Volkshuisvesting hebben hun deel geïnvesteerd in het ontwikkelen van souvenirs vanuit het Modekwartier om Klarendal positieve bekendheid te kunnen geven.

Het Bewonersoverleg liet hun deel nog even op de plank liggen: er was geen haast om het geld op te maken en zij waren er nog niet over uit hoe ze het op een zinnige manier terug zouden willen laten komen in de wijk. Maar die tijd is voorbij.

Heb je een idee? Doe mee!

Klarendal heeft dus nog 10.000 euro voor mooie ideeën van bewoners. Dat is leuk want daar kan je veel kleine dingen of juist een groot ding voor doen voor de wijk. Het geld is bedoeld voor de openbare ruimte zodat iedereen er plezier van kan hebben. En waar kan je dan aan denken?

Een kunstwerk, sporttoestel(len), een muurschildering, planten, een feest voor de hele wijk enzovoort. Het geld mag dus aan van alles besteed worden, maar moet:

  • Blijvend van aard zijn
  • De gemeente  moet het goedkeuren
  • En er moet draagvlak zijn bij de omwonenden

Waar het geld niet voor bedoeld is:

  • Eten en drinken

Het Bewonersoverleg maakt een keuze voor het beste idee(ën).

Stuur je idee uiterlijk 15 november op naar opbouwwerker Karin Veldkamp via k.veldkamp@rijnstad.nl. Voor meer informatie of advies mail of bel naar 06 4680 1459

Foto: de trofee op tournee door de wijk in 2014 – Bouwspeelplaats De Leuke Linde

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!