Klarendal
Zoeken in
Nieuwsberichten
Informatiepagina's

Arnhem op koers met wijkenaanpak

Arnhem ligt goed op koers met de wijkenaanpak. Dat concludeert de visitatiecommissie wijkenaanpak onder leiding van de heer Wim Deetman in haar eindrapport.

De commissie is onder de indruk van de manier waarop gemeente en corporaties als partners samenwerken aan het verbeteren van de wijken met een minimum aan bureaucratie. Bewoners hebben de commissie laten weten dat het vertrouwen in verbetering van de wijken bij hen terugkomt. De bewoners zitten stevig in de wijkenaanpak, aldus het rapport. Een mooi vertrekpunt om te werken aan verbeterpunten die de visitatiecommissie ook ziet.

Wethouder Henk Kok is duidelijk: “De aandacht voor de wijkenaanpak moet blijven. Er is een duidelijke opwaartse spiraal, maar die is pril. De wijkenaanpak is er een van lange adem. Wij gaan door op de ingeslagen weg. Ook als de nieuwe regering daar minder middelen tegenover zou zetten. Ik ben blij dat de Arnhemse corporaties en bewoners daar net zo over denken. Het rapport van de commissie biedt goede suggesties voor de manier waarop de wijkaanpak verankerd kan worden. Ze stelt dat een stad er geen apart project van moet maken, maar de wijken centraal moet stellen in reguliere werkzaamheden. Wij zijn daar al nadrukkelijk mee begonnen, bijvoorbeeld door participatiecoaches niet langer uit krachtwijkgeld te betalen.”

Gezamenlijke visie

De commissie adviseert alle samenwerkende organisaties in Arnhem om op korte termijn te komen tot een gezamenlijke visie. Per wijk een ‘realistisch droombeeld’ op papier zetten voor over 8-10 jaar is essentieel om op koers te blijven, stelt de commissie.

Anders werken

De commissie onderstreept het belang om op korte termijn een start te maken om de positieve ervaringen uit de wijkenaanpak meer te gebruiken in de hele gemeentelijke organisatie. In de wijkenaanpak wordt veel wijkgericht en vraaggestuurd gewerkt en dat levert goede resultaten op.

Samenwerking

Samenwerking met andere partijen is de afgelopen periode vooral tot stand gekomen door het extra geld dat beschikbaar was. Een opgave is daarom om alle actieve organisaties in de wijk bereid te vinden om structureel samen te werken, programmaverantwoordelijkheid te dragen en geldstromen bij elkaar te brengen, aldus de commissie. Daarin hebben corporaties en gemeente een gezamenlijke opgave.

Extra aandacht

Ten slotte adviseert de commissie extra aandacht te geven aan twee onderwerpen. Het eerste is het voorkomen van jeugdwerkeloosheid. Vooral bewoners geven aan dat dit het grootste probleem in hun wijk is. Stimuleren dat jongeren van autochtone en allochtone afkomst samen opgroeien en samen leven is het tweede onderwerp. Ervaringen uit het verleden leren dat geleidelijk opgebouwde spanningen plotseling kunnen ontaarden in grote conflicten. De commissie adviseert daarom de inzet op samen leven en opgroeien te vergroten.

Visitatiecommissie

Afgelopen zomer (op 24 juni en 1 juli jl.) bezocht de commissie de vier krachtwijken in Arnhem. Het doel van de visitatiecommissie is om Arnhem te laten leren en te inspireren over onderwerpen die de corporaties, bewoners en gemeente zélf hebben aangedragen. Daarvoor las de commissie relevante stukken, voerde gesprekken met wethouders, directeuren van de corporaties, bewoners en professionals (gemeente, politie, scholen, corporaties e.d.). Ook maakte zij (korte) wandelingen door de wijken.

Klik hier voor het rapport als pdf

Onze laatste nieuwtjes

De webredactie van Klarendal.nl probeert hier zo zorgvuldig mogelijk relevante berichtgeving voor en over de wijk Klarendal te publiceren.

Ook nieuws of initiatieven te melden dat voor buren en buurtgenoten belangrijk of interessant kan zijn? Meld het ons!